DOTACJE NA INNOWACJE

Firma realizuje projekt pt. „Zaistnienie kosmetyków marki Norel Dr Wilsz na nowych, zagranicznych rynkach, dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 6.1

Wartość Projektu: 399 386,84 PLN
Udział Unii Europejskiej: 199 693,42 PLN
Okres realizacji: 2012-2014

   

Firma realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii produkcji kosmetyków ze składników ekologicznie certyfikowanych i oznaczenie ich certyfikatami bezpieczeństwa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.2.

   

Firma realizuje projekt pt. „Udział w targach kosmetycznych okazją do promocji kosmetyków NOREL Dr Wilsz, marki Mazowsza oraz szansą na umocnienie wizerunku firmy poprzez pozyskanie nowych gabinetów patronackich w wyniku misji gospodarczych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.7.

   

Firma realizuje projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności Laboratorium Kosmetycznego NOREL Dr Wilsz s.c. poprzez rozpoczęcie świadczenia nowych usług w nowoutworzonym w wyniku zakupu nowych urządzeń oraz dostosowaniu lokalu gabinecie kosmetycznym”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.5.